اطلاعیه ها
1400/04/27

اطلاعیه شماره 335-فراخوان دریافت و خرید تجهیزات برای درمان کویید 19قابل توجه تولیدکنندگان  محترم

 احتراما نظر به فراخوان خرید و تأمین لوازم و واکنشگرهای مورد نیاز برای درمان کویید-19 توسط کشور بولیوی و حسب درخواست سفارت بولیوی در تهران، به استحضار می رساند علاقه مندان جهت کسب آگاهی بیشتر و یا شرکت در این فراخوان می توانند به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایند.

https://www.minsalud.gob.bo/