اطلاعیه ها
1400/04/20

اطلاعیه شماره 333-استعلام اسامی پرسنل در اولویت واحدهای تولیدی برای انجام واکسیناسیونقابل توجه اعضاء محترم
پیرو پیگیری هیئت مدیره انجمن جهت دریافت سهمیه اختصاصی برای پرسنل در اولویت واحدهای تولیدی، مقتضی است نسبت به اعلام اسامی 10 نفر از پرسنل در اولویت آن شرکت (اعم از نیروهای خدمات پس از فروش، نگهداری و رفع عیب، کالیبراسیون و ...) و تکمیل فرم اکسل پیوست و ارسال آن به دبیرخانه انجمن جهت اقدامات آتی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 23 تیرماه به دبیرخانه انجمن از طریق ارسال ایمیل به نشانی info@amedal.co  اقدام نمایید.(حتما در قسمت subject ایمیل جمله ی «متقاضی ثبت نام واکسن» قید گردد)

 

فایل اکسل پیش ثبت نام