اطلاعیه ها
1400/04/16

اطلاعیه شماره 331-به روز رسانی و تکمیل اطلاعات واحد تولیدی و محصولات تولیدی در سامانه توانیرانبه استحضار می رساند در اجرای تکلیف جزء (1) بند (الف) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، سامانه توانیران به آدرس www.tavaniran.ir ایجاد گردیده است که در حال حاضر ملاک عمل دستگاه های مشمول قانون در استعلام ساخت یا عدم ساخت داخل توانمندیهای تولیدی و خدماتی (در امر خرید کالا، برگزاری مناقصات، تأمین تجهیزات پروژه  ها و طرح ها) می باشد. به عبارتی انعکاس توانمدیهای تولیدی و خدماتی در بستر سامانه توانیران جایگزین روش های سنتی معرفی موردی استعلامات ساخت داخل گردیده است. شایان ذکر است مخاطب این سامانه علاوه بر دستگاه های مشمول قانون، جهت ثبت نیازمندی پروژه ها و طرح ها، مشمول سه گروه تولیدی:
1) دارندگان مجوزهای صنعتی از وزارت صمت(پروانه بهره برداری)
2) دارندگان مجوزهای صنفی تولیدی
3) واحدهای دانش بنیان دارای گواهی از معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری

می باشد.
لذا مقتضی است تولیدکنندگان محترم نسبت به ثبت نام، درج نوع و مشخصات فنی محصول تولیدی به دو روش بروز رسانی محصولات موجود (برای واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی) یا درج محصولات جدید تولیدی (مجوزهای صنفی تولیدی و دانش بنیان) بهمراه اطلاعات  تکمیلی و تماس واحد، در اسرع وقت بعمل آید.
ضمناً فایل راهنمای فرآیندهای ثبت نام، بروز رسانی و ... در وبگاه مذکور موجود بوده، لذا در صورت ضرورت و بروز مشکل موارد  از طریق شماره تماس های  81762234 و 81762235 از کارشناسان مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات، قابل پیگیری می باشد.