اخبار انجمن
1400/04/15

بیانیه تخصصی موضوع مطالبات معوق تولیدکنندگانهیئت مدیره انجمن با انتشار بیانیه شماره 0464/الف/1400/11 مورخ 1400/04/15 با موضوع مطالبات و معوقات تولیدکنندگان، ضمن تشریح وضعیت فعلی و اثرات این مشکل در چرخه تولید، راهکارهای پیشنهادی خود را به تمامی نهادها و ارگان های مرتبط اعم از دفتر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، دولت دوازدهم و دولت سیزدهم، سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ارائه نموده و خواستار رسیدگی فوری به این معضل اساسی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان شده است.

دریافت متن بیانیه