اخبار عمومی
1400/04/12

برگزاری جلسه بررسی مشکلات گمرکی شرکتهای تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی با حضور معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایرانعصر روز سه شنبه مورخ هشتم تیرماه 1400 از ساعت 14:00 جلسه ای با حضور دکتر ارونقی معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان اتحادیه ها و انجمن های تولید کننده تجهیزات پزشکی در جهت بررسی مشکلات گمرکی شرکتهای تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی برگزار شد