اطلاعیه ها
1400/03/04

اطلاعیه شماره 317-اعلام خسارات واحدهای تولیدی ناشی از قطعی برقبه استحضار تولیدکنندگان محترم می رساند، خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نظر دارد نسبت به تنظیم شکواییه ای از شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص نقض قوانین و مقررات در ارائه خدمات برق رسانی اقدام و موضوع را از مراجع قضایی پیگیری نماید.
لذا مستدعی است تولیدکنندگان محترمی که به دلیل قطعی برق دچار خسارت شده اند، نسبت به اعلام موارد با ذکر جزئیات و میزان خسارت تا روز شنبه مورخ 8 خرداد ماه به دبیرخانه انجمن اقدام نمایند.