اخبار عمومی
1400/02/28

اعزام هیات تجاری به کشور ارمنستاناعزام هیات تجاری به کشور ارمنستان
در معیت آقای مهندس قلعه نوی (ریاست محترم مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری)

تاریخ اعزام: 6 تا 11 تیرماه

مهلت ثبت‌نام: چهارشنبه 5 خرداد 1400

لینک ثبت‌نام: https://tesc.ir/service/5/1

تلفن تماس: 09178513564  و 15-63103313-021