اخبار انجمن
1399/12/26

امکان ترانزیت کالا از طریق عراق به سوریه
به اطلاع اعضاء محترم  می رساند حسب اطلاع واصله از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ترانزیت کالا از عراق به سوریه طی ابلاغیه دولت عراق میسر گردیده و از این پس می توان از مسیر زمینی عراق به مقصد سوریه و از طریق مرزهای مهران(زرباطیه) و خسروی (منذریه) اقدام شود.