1403/04/13

بیانیه دعوت از اعضا و تولیدکنندگان جهت مشارکت در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوریانجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی با صدور بیانیه‌ای، ضمن دعوت اعضا و تولیدکنندگان به مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، بر تداوم نقش مطالبه‌گری انجمن تاکید کرد.