1403/03/19

بخش مهمی از مطالبات معوق تا دهم تیرماه، مستقیما به حساب شرکت‌های تجهیزات پزشکی واریز می‌شود.بخش مهمی از مطالبات معوق تا دهم تیرماه، مستقیما به حساب شرکت‌های تجهیزات پزشکی واریز می‌شود. 

به گزارش ندای تولید، جلسه نمایندگان هیئت مدیره انجمن و نماینده کارگروه مطالبات انجمن روز یکشنبه  ۱۳ خردادماه ۱۴۰۳ با موضوع پیگیری مطالبات معوق و نظام‌مند شدن پرداخت‌های آتی، با سرکار خانم دکتر میرزازاده معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو برگزار شد که پس از ارائه طرفین جلسه از اقدامات انجام شده؛  معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو اعلام کردند که پیرو اقدامات اخیر ظرف روزهای آتی (تا پایان خرداد ماه و دهه نخست تیرماه سال جاری) از محل اوراق تامین اجتماعی که توسط بانک رفاه نقد خواهد شد، معوقات این حوزه به صورت مستقیم به حساب شرکت‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی واریز خواهد شد.

پیگیری‌های لازم تا وصول کامل مطالبات و نظام‌مندشدن پرداخت‌ها ادامه دارد.

کانال اطلاع رسانی انجمن