اخبار عمومی
1402/11/17

ویدیو/نشست خبری انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی 

نشست خبری انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی دوشنبه مورخ 1402/10/18 برگزار گردید.