اطلاعیه ها
1402/11/13

اطلاع رسانی- تامین مالی بخش صنعت و معدن با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ایبه اطلاع اعضای محترم انجمن  تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی،آزمایشگاهی و ملزومات دارویی میرساند، پیرو نامه واصله از وزارت صنعت،معدن و تجارت بمنظور استفاده از شرایط فراهم شده برای فعالان اقتصادی مراتب تامین مالی با استفاده از ابزار های تامین مالی زنجیره ای جهت بهرمندی به حضور تقدیم میگردد.

دانلود پیوست