اطلاعیه ها
1402/11/13

اطلاع رسانی- تامین مالی بخش صنعت و معدنبه اطلاع اعضای محترم انجمن  تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی،آزمایشگاهی و ملزومات دارویی میرساند، پیرو نامه واصله از وزارت صنعت،معدن و تجارت در راستای هدایت اعتبارات و تسهیل تامین مالی تولید مقرر گردید حداکثر،سقف 200 همت اوراق گواهی سپرده در چارچوب ضوابط و مقررات جاری از سوی بانک مرکزی انتشار یابد .

خواهشمند است بمنظور استفاده از شرایط فراهم شده به فایل پیوست شده مراجعه فرمایید. 

دانلود پیوست