گزارش
1402/11/13

گزارش خبرگزاری ایسنا از سومین روز بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشورگزارش خبرگزاری ایسنا از سومین رو بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور :

 

با تصویب جزء یک بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، نمایندگان به دولت اجازه دادند تا حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به ۲ درصد کاهش دهد.

با تصویب جز ء۲ بند «الف» تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، برای سال ۱۴۰۳ حقوق گمرکی واردات شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آنها را به یک درصد کاهش دادند.

انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان تجهیزات و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی و دارویی

دانلود