اخبار عمومی
1402/08/24

رضایت سنجی قیمت گذاری دستوری



همانگونه که مستحضر هستید مسئله قیمت گذاری دستوری از جمله اهم مسائل مبتلا به صنعت تجهیزات پزشکی کشور می باشد که نیازمند تصمیم گیری در جهت حل مسئله و حرکت نهاد های تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه ی تولید و تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور به سمت ایجاد بازار آزاد و قیمت گذاری مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا می باشد .

با توجه به انتشار خبر تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مکلف نمودن دولت به قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی، این انجمن متعاقب پیگیری های شفاهی و حضوری با مسئولین ذی ربط ؛ طی مکاتبه ای مراتب اعتراض و انتقاد تولیدکنندگان محترم این حوزه را در خصوص مصوبه فوق الذکر با مسئولین ذی ربط در مجلس شورای اسلامی و دولت محترم در میان گذاشته است.

احتراما ، در این خصوص از مدیران عامل محترم فعال در حوزه ی تولید و تامین تجهیزات پزشکی کشور درخواست میگردد، به منظور تقویت اثرگذاری مکاتبه فوق الذکر با شرکت در نظرسنجی در جهت هم افزایی با همکاران محترم اقدام فرمایید . 

لازم به ذکر است که در انتهای این نظرسنجی ضمن مطالعه مکاتبه پیوست شده، میتوانید تمایل خود را نسبت به مهر و امضای طومار اعلام نموده تا در اسرع وقت نسخه فیزیکی طومار به حضور ارسال گردد.
همچنین میتوانید با مراجعه به دبیرخانه ی انجمن تولیدکنندگان نسبت به امضای طومار اقدام فرمایید.


????لینک نظرسنجی: 
https://survey.porsline.ir/s/nqHFRidP
????لینک دانلود مکاتبه:
B2n.ir/f55195 

لطفا جهت شرکت در نظرسنجی از فیلترشکن استفاده نفرمایید.