اطلاعیه ها
1402/05/18

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و دارویی

(شماره ثبت : 32-3/2-177 شناسه ملی : 14003128931)

بدین وسیله از اعضای انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی دعوت به عمل می آید، که در جلسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) راس ساعت 13 لغایت 15 مورخ 1402/06/07 روز سه شنبه حضور یابند.

نشانی محل برگزاری مجمع: تهران، خیابان شریعتی، بعد از سه راه ملک، پلاک 456، اتاق اصناف تهران.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) :

1. استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره، بررسی و تصویب آن؛

2. استماع گزارش مالی توسط خزانه دار، بررسی و تصویب آن؛

3. استماع گزارش بازرس، بررسی و تصویب آن؛

 

هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و دارویی