1401/10/13

اعلام پروژه های قابل افتتاح در ایام الله دهه فجربه اطلاع شرکت های محترم عضو انجمن می رساند :

پیرو نامه واصله از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی مبنی بر "اعلام پروژه های قابل افتتاح در ایام الله دهه فجر" با عنایت به پیش رو بودن ایام الله دهه فجر و به منظور افتتاح خطوط تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی لطفا اطلاعات خطوط تولیدی در آستانه ی افتتاح خود را که موجب کاهش ارز بری و عدم وابستگی کشور به خارج بویژه در شرایط تحریم میشود را مطابق با جدول پیوست نامه حداکثر تا پایان روز کاری مورخ 13 دی ماه 1401 امروز ارسال نمایید .

 

پیوست