1401/09/22

اطلاعیه شماره 427-استعلام تولید داخل



بدینوسیله نظر به استعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، خواهشمند است در صورتی که امکان ساخت داخل " خط تولید مونتاژ وکیوم لوله های خونگیری" می باشد ، موارد بصورت مکتوب همراه با مشخصات فنی تا ساعت ۱۲روز شنبه مورخ 26 آذر ماه به دبیرخانه انجمن اعلام گردد.


دبیرخانه انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان تجهیزات و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی،آزمایشگاهی و دارویی
 @AMEDALNBC
www.amedal.co