1401/08/25

اطلاعیه شماره 420 - درخواست ارائه موجودی فعلی ست سرم و ظرفیت تولید ماهیانه آنپیرو درخواست اداره کل تجهیزات پزشکی مورخ 25 آبان ماه سال جاری در خصوص ارائه موجودی و ظرفیت ست سرم از تمامی شرکت های تولیدکننده کالای فوق الذکر خواهشمند است موجودی فعلی ست سرم و ظرفیت تولید ماهیانه خود را تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 28 آبان ماه به دبیرخانه انجمن ارسال فرمائید.

 

دبیرخانه انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان تجهیزات و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی،آزمایشگاهی و دارویی
 @AMEDALNBC
www.amedal.co