1401/06/30

افتتاح 5 مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در شهرهای کشور عراق به اطلاع کلیه اعضا محترم می رساند، به پیوست نامه دریافتی از سازمان توسعه تجارت در خصوص افتتاح 5 مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در شهرهای کشور عراق، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

پیوست