1400/10/18

اطلاعیه شماره 371-استعلام تولید داخلیبدینوسیله نظر به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواهشمند است در صورتی که اقلام "شتابدهنده، اکوکاردیوگرافی، ونتیلاتور پرتابل، دوزیمتری رادیوتراپی، سی ارم انژیو" دارای تولید داخل می باشد و یا امکان تولید آن در فاصله کوتاه مدت وجود دارد، موارد با درج مشخصات فنی تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 19 دی ماه به دبیرخانه انجمن اعلام گردد.