ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آوان طب پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آذین طب سلامت رازی پزشکی
11 آرمان امداد التیام پزشکی
12 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
13 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
14 آرنیکا فام پرند پزشکی
15 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
16 آریا طب فیروز پزشکی
17 آزما پژوهان کامیاب صنعت خدمات آزمون
18 آسیا جراح پیشرو پزشکی
19 آسیا گلد من پزشکی
20 آلتون تأمین پویا پزشکی
21 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
22 آیریا برنا ملزومات دارویی
23 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
24 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
25 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
26 ابزار درمان پزشکی
27 ابزار شفا میبد پزشکی
28 ابزار طب پویا پزشکی
29 احسان طب پزشکی
30 احسان طب پارسیان پزشکی
31 احیا درمان پیشرفته پزشکی
32 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
33 ارم کوشا پزشکی
34 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
35 استوار طب ایرانیان پزشکی
36 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
37 افرا مد پارس پزشکی
38 افق صنعت مدیسا پزشکی
39 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
40 الهام طب پزشکی
41 اوحد پزشکی
42 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
43 اوسینا پزشکی
44 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
45 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
46 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
47 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
48 ایرانیان همگام مهر پزشکی
49 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
50 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
51 ایکس ری ایران پزشکی
52 ایمن ایجاز پزشکی
53 ایران خودساز آزمایشگاهی
54 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
55 بافته پزشکی
56 بافتینه پزشکی
57 باند طبی شمال پزشکی
58 باند و گاز آریان رازی پزشکی
59 باند و گاز سبز شمال پزشکی
60 باند و گاز صفا طب پزشکی
61 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
62 باندهای پزشكی ایران پزشکی
63 بسپار صنعت فاخر پزشکی
64 بوشهر پلاست کار پزشکی
65 به سو شفا پزشکی
66 بهار طب امین پزشکی
67 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
68 بهداد آزمایشگاهی
69 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
70 بهساز طب پزشکی
71 بهنام طب ایرانیان پزشکی
72 بهنوار ایران پزشکی
73 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
74 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
75 بیونیک آزمایشگاهی
76 پادتن علم آزمایشگاهی
77 پارس پاد پزشکی
78 پارس سینوهه پاد پزشکی
79 پارمدیک پزشکی
80 پاک گستر پزشکی
81 پالیز طب شفق پزشکی
82 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
83 پایا فناوران فردوسی پزشکی
84 پایامد الکترونیک پزشکی
85 پدرام طب بندر پزشکی
86 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
87 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
88 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
89 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
90 پوشش طب مانی پزشکی
91 پیاوار پزشکی
92 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
93 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
94 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
95 پیشگامان راه طب پزشکی
96 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
97 تابان سار پزشکی
98 تایان طب خاورمیانه پزشکی
99 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
100 تجهیز طب بارمان پزشکی
101 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
102 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
103 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
104 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
105 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
106 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
107 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
108 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
109 تری مد پزشکی
110 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
111 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
112 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
113 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
114 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
115 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
116 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
117 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
118 تولیدی طب ایران پزشکی
119 ثمین طب باربد پزشکی
120 ثمین طب مهر پزشکی
121 جویا الکترونیک دندانپزشکی
122 جهان گسترش تجارت پزشکی
123 چابک صنعت پیشگام پزشکی
124 حامی نوزاد پارس پزشکی
125 حریر نوین سپاهان پزشکی
126 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
127 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
128 داده گستران دنا پزشکی
129 دارو ساحل پزشکی
130 دارو سازی عماد پزشکی
131 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
132 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
133 دانش طب امروز پزشکی
134 داوین سا پزشکی
135 دایراک صنعت درمان پزشکی
136 درمان تجهیز آفرید پزشکی
137 دریای طب اندیشان پزشکی
138 دستکش حریر ایران پزشکی
139 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
140 دلشید پزشکی
141 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
142 دنیز طب ایرانیان پزشکی
143 دوستان نیک پزشکی
144 دیبا طب توس پزشکی
145 راد طب نقش جهان پزشکی
146 رادیس طب پزشکی
147 رازان پرداز تهران پزشکی
148 رامین طب سپاهان پزشکی
149 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
150 رضا راد ملزومات دارویی
151 رمز آسا پزشکی
152 ریحان تن آرا مد پزشکی
153 زرین طب کالا پزشکی
154 زندی طب سه سیب پزشکی
155 ژال تجهیز آزمایشگاهی
156 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
157 ساریا مهر پزشکی
158 سازگان گستر پزشکی
159 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
160 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
161 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
162 سرآمد طب پارایه پزشکی
163 سرمد درمان پزشکی
164 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
165 سوپا پزشکی دندانپزشکی
166 سهل گستران درمان پزشکی
167 سینا ژن آزمایشگاهی
168 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
169 شفا درد پزشکی
170 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
171 شیما پرتو پزشکی
172 شیمی فن آزمایشگاهی
173 شیما آزمایشگاهی
174 صانع طب پزشکی
175 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
176 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
177 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
178 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
179 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
180 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
181 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
182 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
183 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
184 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
185 صنعت پایدار مبین پزشکی
186 صنعت رایان پارس پزشکی
187 صنعت یاران آزمایشگاهی
188 طب تصویر پزشکی
189 طب گستر صدرا پزشکی
190 طب و پلیمر پزشکی
191 طب و صنعت یاسین پزشکی
192 طبی مادران پزشکی
193 طبیب صبا افزار پزشکی
194 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
195 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
196 عادل نوین سپاهان پزشکی
197 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
198 عطا طب نوین پزشکی
199 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
200 فارمد پلاست پویان پزشکی
201 فارمد پلیمر رایان پزشکی
202 فخر سینا دندانپزشکی
203 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
204 فراز کاویان آزمایشگاهی
205 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
206 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
207 فرسار تجارت پزشکی
208 فن آذرخش پزشکی
209 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
210 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
211 فنون طب رستاک پزشکی
212 فنون طب فرتاک پزشکی
213 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
214 کاوشگر گستر طب پزشکی
215 کوشا فن پارس دندانپزشکی
216 کهربا تراشه پزشکی
217 کیا نانو زیست ویستا خدمات آزمون
218 کیانا درمان پزشکی
219 کیتوتک پزشکی
220 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
221 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
222 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
223 کیهان بد پزشکی
224 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
225 گل ارکیده خراسان پزشکی
226 گلچای دندانپزشکی
227 گوهر شفا پزشکی
228 گهر بافت قائم پزشکی
229 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
230 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
231 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
232 مبتکران دنیای فردا پزشکی
233 مخازن طبی آبادیس پزشکی
234 مد فناوران پلاس پزشکی
235 مدار سلامت پزشکی
236 مدی تک سیس پزشکی
237 مدیا کاوش پزشکی
238 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
239 ملورین دندانپزشکی
240 من آزمایشگاهی
241 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
242 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
243 مهر طب جی پزشکی
244 مهر طب ماکو پزشکی
245 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
246 مهران طب شیراز پزشکی
247 مهران طب مد پزشکی
248 مهرپویان بهداشت پزشکی
249 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
250 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
251 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
252 مهندسی شنگرف طب پزشکی
253 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
254 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
255 نادر طب گستران جنوب پزشکی
256 نخ جراحان پارس پزشکی
257 نسج طب کیهان پزشکی
258 نگین سلامت سپاهان پزشکی
259 نواتیس طب پزشکی
260 نواندیشان آرینا تجهیز پزشکی
261 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
262 نورسته یار پزشکی
263 نوید پرتو نما پزشکی
264 نوین باند اصفهان پزشکی
265 نیک تک فن آوری پزشکی
266 نیکجو ابزار طب پزشکی
267 هپاسکو پزشکی
268 هلال طب پزشکی
269 هماس طب پزشکی
270 هوایار پزشکی
271 هورا طب خرمدره پزشکی
272 هورطب پزشکی