ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آوان طب پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آذین طب سلامت رازی پزشکی
11 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
12 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
13 آرنیکا فام پرند پزشکی
14 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
15 آریا طب فیروز پزشکی
16 آزما پژوهان کامیاب صنعت خدمات آزمون
17 آسیا جراح پیشرو پزشکی
18 آسیا گلد من پزشکی
19 آلتون تأمین پویا پزشکی
20 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
21 آیریا برنا ملزومات دارویی
22 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
23 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
24 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
25 ابزار درمان پزشکی
26 ابزار شفا میبد پزشکی
27 ابزار طب پویا پزشکی
28 احسان طب پزشکی
29 احسان طب پارسیان پزشکی
30 احیا درمان پیشرفته پزشکی
31 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
32 ارم کوشا پزشکی
33 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
34 استوار طب ایرانیان پزشکی
35 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
36 افرا مد پارس پزشکی
37 افق صنعت مدیسا پزشکی
38 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
39 الهام طب پزشکی
40 اوحد پزشکی
41 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
42 اوسینا پزشکی
43 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
44 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
45 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
46 ایرانیان همگام مهر پزشکی
47 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
48 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
49 ایکس ری ایران پزشکی
50 ایمن ایجاز پزشکی
51 ایران خودساز آزمایشگاهی
52 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
53 بافته پزشکی
54 بافتینه پزشکی
55 باند طبی شمال پزشکی
56 باند و گاز آریان رازی پزشکی
57 باند و گاز سبز شمال پزشکی
58 باند و گاز صفا طب پزشکی
59 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
60 باندهای پزشكی ایران پزشکی
61 بسپار صنعت فاخر پزشکی
62 بوشهر پلاست کار پزشکی
63 به سو شفا پزشکی
64 بهار طب امین پزشکی
65 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
66 بهداد آزمایشگاهی
67 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
68 بهساز طب پزشکی
69 بهنام طب ایرانیان پزشکی
70 بهنوار ایران پزشکی
71 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
72 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
73 بیونیک آزمایشگاهی
74 پادتن علم آزمایشگاهی
75 پارس پاد پزشکی
76 پارس سینوهه پاد پزشکی
77 پارمدیک پزشکی
78 پاک گستر پزشکی
79 پالیز طب شفق پزشکی
80 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
81 پایامد الکترونیک پزشکی
82 پدرام طب بندر پزشکی
83 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
84 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
85 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
86 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
87 پوشش طب مانی پزشکی
88 پیاوار پزشکی
89 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
90 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
91 پیشگامان راه طب پزشکی
92 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
93 تابان سار پزشکی
94 تایان طب خاورمیانه پزشکی
95 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
96 تجهیز طب بارمان پزشکی
97 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
98 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
99 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
100 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
101 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
102 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
103 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
104 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
105 تری مد پزشکی
106 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
107 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
108 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
109 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
110 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
111 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
112 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
113 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
114 تولیدی طب ایران پزشکی
115 ثمین طب باربد پزشکی
116 ثمین طب مهر پزشکی
117 جویا الکترونیک دندانپزشکی
118 جهان قلب پزشکی
119 جهان گسترش تجارت پزشکی
120 چابک صنعت پیشگام پزشکی
121 حامی نوزاد پارس پزشکی
122 حریر نوین سپاهان پزشکی
123 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
124 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
125 داده گستران دنا پزشکی
126 دارو ساحل پزشکی
127 دارو سازی عماد پزشکی
128 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
129 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
130 دانش طب امروز پزشکی
131 داوین سا پزشکی
132 دایراک صنعت درمان پزشکی
133 درمان تجهیز آفرید پزشکی
134 دریای طب اندیشان پزشکی
135 دستکش حریر ایران پزشکی
136 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
137 دلشید پزشکی
138 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
139 دنیز طب ایرانیان پزشکی
140 دوستان نیک پزشکی
141 دیبا طب توس پزشکی
142 راد طب نقش جهان پزشکی
143 رادیس طب پزشکی
144 رازان پرداز تهران پزشکی
145 رامین طب سپاهان پزشکی
146 رضا راد ملزومات دارویی
147 رمز آسا پزشکی
148 ریحان تن آرا مد پزشکی
149 زرین طب کالا پزشکی
150 زندی طب سه سیب پزشکی
151 ژال تجهیز آزمایشگاهی
152 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
153 ساریا مهر پزشکی
154 سازگان گستر پزشکی
155 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
156 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
157 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
158 سرآمد طب پارایه پزشکی
159 سرمد درمان پزشکی
160 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
161 سوپا پزشکی دندانپزشکی
162 سهل گستران درمان پزشکی
163 سینا ژن آزمایشگاهی
164 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
165 شفا درد پزشکی
166 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
167 شیما پرتو پزشکی
168 شیمی فن آزمایشگاهی
169 شیما آزمایشگاهی
170 صانع طب پزشکی
171 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
172 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
173 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
174 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
175 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
176 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
177 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
178 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
179 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
180 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
181 صنعت پایدار مبین پزشکی
182 صنعت رایان پارس پزشکی
183 صنعت یاران آزمایشگاهی
184 طب تصویر پزشکی
185 طب گستر صدرا پزشکی
186 طب و پلیمر پزشکی
187 طب و صنعت یاسین پزشکی
188 طبی مادران پزشکی
189 طبیب صبا افزار پزشکی
190 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
191 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
192 عادل نوین سپاهان پزشکی
193 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
194 عطا طب نوین پزشکی
195 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
196 فارمد پلاست پویان پزشکی
197 فارمد پلیمر رایان پزشکی
198 فخر سینا دندانپزشکی
199 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
200 فراز کاویان آزمایشگاهی
201 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
202 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
203 فرسار تجارت پزشکی
204 فن آذرخش پزشکی
205 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
206 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
207 فنون طب رستاک پزشکی
208 فنون طب فرتاک پزشکی
209 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
210 کاوشگر گستر طب پزشکی
211 کوشا فن پارس دندانپزشکی
212 کهربا تراشه پزشکی
213 کیا نانو زیست ویستا خدمات آزمون
214 کیانا درمان پزشکی
215 کیتوتک پزشکی
216 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
217 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
218 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
219 کیهان بد پزشکی
220 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
221 گل ارکیده خراسان پزشکی
222 گلچای دندانپزشکی
223 گوهر شفا پزشکی
224 گهر بافت قائم پزشکی
225 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
226 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
227 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
228 مبتکران دنیای فردا پزشکی
229 مخازن طبی آبادیس پزشکی
230 مد فناوران پلاس پزشکی
231 مدی تک سیس پزشکی
232 مدیا کاوش پزشکی
233 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
234 ملورین دندانپزشکی
235 من آزمایشگاهی
236 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
237 مهر طب جی پزشکی
238 مهر طب ماکو پزشکی
239 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
240 مهران طب شیراز پزشکی
241 مهران طب مد پزشکی
242 مهرپویان بهداشت پزشکی
243 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
244 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
245 مهندسی شنگرف طب پزشکی
246 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
247 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
248 نادر طب گستران جنوب پزشکی
249 نخ جراحان پارس پزشکی
250 نسج طب کیهان پزشکی
251 نگین سلامت سپاهان پزشکی
252 نواتیس طب پزشکی
253 نواندیشان آرینا تجهیز پزشکی
254 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
255 نورسته یار پزشکی
256 نوید پرتو نما پزشکی
257 نوین باند اصفهان پزشکی
258 نیک تک فن آوری پزشکی
259 نیکجو ابزار طب پزشکی
260 هپاسکو پزشکی
261 هلال طب پزشکی
262 هماس طب پزشکی
263 هوایار پزشکی
264 هورا طب پزشکی
265 هورطب پزشکی