ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آبتین پژوهان آریا پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آتیه آنالیز تشخیص آزمایشگاهی
11 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
12 آذین طب سلامت رازی پزشکی
13 آرمان امداد التیام پزشکی
14 آرمان تجهیز مدیسا پزشکی
15 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
16 آرمان گیتی ویرا نوین پزشکی
17 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
18 آرنیکا فام پرند پزشکی
19 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
20 آریا سلامت آیریک پزشکی
21 آریا طب فیروز پزشکی
22 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
23 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
24 آزمایشگاه طب سنجش البرز آزمایشگاهی
25 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
26 آسیا جراح پیشرو پزشکی
27 آسیا گلد من پزشکی
28 آگه آفرین آریا
29 آلتون تأمین پویا پزشکی
30 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
31 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
32 آوان درمان نوین پزشکی آزمایشگاهی
33 آوان طب پزشکی
34 آیریا برنا ملزومات دارویی
35 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
36 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
37 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
38 ابزار درمان پزشکی
39 ابزار سلامت ایرانیان پزشکی
40 ابزار شفا میبد پزشکی
41 ابزار طب پویا پزشکی
42 ابزار طب جهان بن پزشکی
43 احسان طب پارسیان پزشکی
44 احسان طب سپاهان پزشکی
45 احیا درمان پیشرفته پزشکی
46 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
47 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
48 ارم کوشا پزشکی
49 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
50 استوار طب ایرانیان پزشکی
51 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
52 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
53 الهام طب پزشکی
54 اوحد پزشکی
55 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
56 اوسینا پزشکی
57 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
58 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
59 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
60 ایده رویان سلامت پزشکی
61 ایران خودساز آزمایشگاهی
62 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
63 ایرانیان همگام مهر پزشکی
64 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
65 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
66 ایکس ری ایران پزشکی
67 ایمن ایجاز پزشکی
68 ایوان پرتو جم پزشکی
69 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
70 بازرگانی ایفا صبا تجهیز پزشکی
71 بافته پزشکی
72 بافتینه پزشکی
73 باند طبی شمال پزشکی
74 باند و گاز آریان رازی پزشکی
75 باند و گاز سبز شمال پزشکی
76 باند و گاز صفا طب پزشکی
77 باند و گاز لطیف پزشکی
78 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
79 باندهای پزشكی ایران پزشکی
80 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
81 بسپار صنعت فاخر پزشکی
82 بوشهر پلاست کار پزشکی
83 به سو شفا پزشکی
84 بهار طب امین پزشکی
85 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
86 بهداد آزمایشگاهی
87 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
88 بهراد رویش رویان پزشکی
89 بهساز طب پزشکی
90 بهنام طب ایرانیان پزشکی
91 بهنوار ایران پزشکی
92 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
93 بیتا سلامت پریا پزشکی
94 بین الملل طاهرتاج مادر پزشکی
95 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
96 بینا فناور طب پارس دندانپزشکی
97 بیونیک آزمایشگاهی
98 پادتن علم آزمایشگاهی
99 پارس پاد پزشکی
100 پارس پرتو امرتات پزشکی
101 پارس سینوهه پاد پزشکی
102 پارمدیک پزشکی
103 پاک فرآیند ایرانیان پزشکی
104 پاک گستر پزشکی
105 پالیز طب شفق پزشکی
106 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
107 پایا فناوران فردوسی پزشکی
108 پایامد الکترونیک پزشکی
109 پایدار بهبود ماشین
110 پدرام طب بندر پزشکی
111 پرژیان پزشکی
112 پرسو الکترونیک راد مهر
113 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
114 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
115 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
116 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
117 پوشش طب مانی پزشکی
118 پویا گستران حیان پزشکی
119 پویان طب خادم آزمایشگاهی
120 پیام آوران سلامت پایدار پزشکی
121 پیاوار پزشکی
122 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
123 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
124 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
125 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
126 پیشگامان راه طب پزشکی
127 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
128 تابان سار پزشکی
129 تایان طب خاورمیانه پزشکی
130 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
131 تجهیز طب بارمان پزشکی
132 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
133 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
134 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
135 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
136 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
137 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
138 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
139 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
140 تری مد پزشکی
141 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
142 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
143 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
144 توان درمان ویرا پزشکی
145 توسعه اطلس طب امین پزشکی
146 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
147 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
148 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
149 توسعه فن آوری پایا همسان آزمایشگاهی
150 توسن تجهیز پزشکی
151 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
152 تولیدی شکوه درمان یاران ایرانیان پزشکی
153 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
154 تولیدی طب ایران پزشکی
155 تولیدی لوازم طبی ایران پزشکی
156 تولیدی و بازرگانی اشجع باتری پزشکی
157 ثمین طب باربد پزشکی
158 ثمین طب مهر پزشکی
159 جویا الکترونیک دندانپزشکی
160 جهان قلب پزشکی
161 جهان گسترش تجارت پزشکی
162 چابک صنعت پیشگام پزشکی
163 چالیان طب پزشکی
164 حامی نوزاد پارس پزشکی
165 حریر نوین سپاهان پزشکی
166 حیات پوشش اکسیژن پاک پزشکی
167 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
168 خرم پلاستیک تهران پزشکی
169 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
170 داده گستران دنا پزشکی
171 دارو ساحل پزشکی
172 دارو سازی عماد پزشکی
173 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
174 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
175 دانش طب امروز پزشکی
176 داوین سا پزشکی
177 دایراک صنعت درمان پزشکی
178 دایو پارس دندانپزشکی
179 درمان تجهیز آفرید پزشکی
180 دریای طب اندیشان پزشکی
181 دستکش حریر ایران پزشکی
182 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
183 دلشید پزشکی
184 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
185 دنیز طب ایرانیان پزشکی
186 دوستان نیک پزشکی
187 دیبا طب توس پزشکی
188 راد طب نقش جهان پزشکی
189 رادیس طب پزشکی
190 رازان پرداز تهران پزشکی
191 رامین طب سپاهان پزشکی
192 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
193 رای مند طب آسیا پزشکی
194 رایان تجهیز کارا پزشکی
195 رضا راد ملزومات دارویی
196 رمز آسا پزشکی
197 روژه مکث منطقه آزاد انزلی پزشکی
198 ریحان تن آرا مد پزشکی
199 زرین طب کالا پزشکی
200 زندی طب سه سیب پزشکی
201 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
202 ژال تجهیز آزمایشگاهی
203 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
204 ساریا مهر پزشکی
205 سازگان گستر پزشکی
206 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
207 سامان طب مبین پزشکی
208 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
209 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
210 سرآمد طب پارایه پزشکی
211 سرمد درمان پزشکی
212 سلامت پزشکی اوسینا پزشکی
213 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
214 سوپا پزشکی دندانپزشکی
215 سها رخ طب فارس پزشکی
216 سهل گستران درمان پزشکی
217 سینا ژن آزمایشگاهی
218 سینا فیدار کیمیا پزشکی
219 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
220 شفا درد پزشکی
221 شفا گستر راه فردا آزمایشگاهی
222 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
223 شیما پرتو پزشکی
224 شیمی فن آزمایشگاهی
225 شیما آزمایشگاهی
226 صانع طب پزشکی
227 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
228 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
229 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
230 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
231 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
232 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
233 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
234 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
235 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
236 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
237 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
238 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
239 صنعت پایدار مبین پزشکی
240 صنعت رایان پارس پزشکی
241 صنعت یاران آزمایشگاهی
242 طب ایران پزشکی
243 طب تصویر پزشکی
244 طب گستر صدرا پزشکی
245 طب و پلیمر پزشکی
246 طب و صنعت یاسین پزشکی
247 طبی مادران پزشکی
248 طبیب صبا افزار پزشکی
249 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
250 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
251 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
252 عادل نوین سپاهان پزشکی
253 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
254 عطا طب نوین پزشکی
255 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
256 فارمد بهداشت آرا پزشکی
257 فارمد پلاست پویان پزشکی
258 فارمد پلیمر رایان پزشکی
259 فخر سینا دندانپزشکی
260 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
261 فراز کاویان آزمایشگاهی
262 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
263 فرد آور آزما ایرانیان آزمایشگاهی
264 فرداد آتیه تجارت روناک پزشکی
265 فرسار تجارت پزشکی
266 فن آذرخش پزشکی
267 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
268 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
269 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
270 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
271 فناورطب اسپادانا پزشکی آزمایشگاهی
272 فناوری بیمارستانی هوشمند
273 فناوری نانو دارو البرز ملزومات دارویی
274 فنون طب رستاک پزشکی
275 فنون طب فرتاک پزشکی
276 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
277 فنی و مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیش
278 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
279 کامیاب طب نوین سینا پزشکی
280 کاوشگر گستر طب پزشکی
281 کوشا فن پارس دندانپزشکی
282 کهربا تراشه پزشکی
283 کیا تولید طب ستان پزشکی
284 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
285 کیانا درمان پزشکی
286 کیتوتک پزشکی
287 کیفیت پژوهان کارا پزشکی
288 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
289 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
290 کیمیا طب درنیکا
291 کیهان بد پزشکی
292 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
293 گروه تولیدی حاس بان ماندگار دندانپزشکی
294 گل ارکیده خراسان پزشکی
295 گلچای دندانپزشکی
296 گوهر شفا پزشکی
297 گهر بافت قائم پزشکی
298 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
299 ماد زیست فن آور بین الملل پزشکی
300 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
301 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
302 مبتکران دنیای فردا پزشکی
303 مبنا تجارت پاسارگاد پزشکی
304 مخازن طبی آبادیس پزشکی
305 مد فناوران پلاس پزشکی
306 مدار سلامت پزشکی
307 مدی تک سیس پزشکی
308 مدیا کاوش پزشکی
309 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
310 ملورین دندانپزشکی
311 من آزمایشگاهی
312 منسوجات زند طب پزشکی
313 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
314 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
315 مهان مد میمه کیش پزشکی
316 مهدیار کارینا تجهیز پاسارگاد پزشکی
317 مهر داور پزشکی
318 مهر طب جی پزشکی
319 مهر طب ماکو پزشکی
320 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
321 مهران طب شیراز پزشکی
322 مهران طب طاها پزشکی
323 مهران طب مد پزشکی
324 مهرپویان بهداشت پزشکی
325 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
326 مهندسی پارس ایده آل سیستم ایرانیان آزمایشگاهی
327 مهندسی پارس نهند پزشکی
328 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
329 مهندسی رایین صنعت پزشکی
330 مهندسی شنگرف طب پزشکی
331 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
332 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
333 نادر طب گستران جنوب پزشکی
334 نانو افزار تراشه پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی ملزومات دارویی
335 نخ جراحان پارس پزشکی
336 نخ جراحان طب سینا پزشکی
337 نسج طب کیهان پزشکی
338 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی
339 نگین سلامت سپاهان پزشکی
340 نواتیس طب پزشکی
341 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
342 نورسته یار پزشکی
343 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
344 نوید بخشان سلامت البرز پزشکی
345 نوید پرتو نما پزشکی
346 نوین باند اصفهان پزشکی
347 نیک تک فن آوری پزشکی
348 نیکجو ابزار طب پزشکی
349 والا درمان امیر کبیر پزشکی
350 وسام طب وندا پزشکی
351 هپاسکو پزشکی
352 هلال طب پزشکی
353 هماس طب پزشکی
354 هوایار پزشکی
355 هورطب پزشکی
356 یکتا تجهیز البرز پزشکی