ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آوان طب پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آذین طب سلامت رازی پزشکی
11 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
12 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
13 آرنیکا فام پرند پزشکی
14 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
15 آریا طب فیروز پزشکی
16 آزما پژوهان کامیاب صنعت خدمات آزمون
17 آسیا جراح پیشرو پزشکی
18 آسیا گلد من پزشکی
19 آلتون تأمین پویا پزشکی
20 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
21 آیریا برنا ملزومات دارویی
22 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
23 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
24 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
25 ابزار درمان پزشکی
26 ابزار شفا میبد پزشکی
27 ابزار طب پویا پزشکی
28 احسان طب پزشکی
29 احسان طب پارسیان پزشکی
30 احیا درمان پیشرفته پزشکی
31 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
32 ارم کوشا پزشکی
33 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
34 استوار طب ایرانیان پزشکی
35 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
36 افرا مد پارس پزشکی
37 افق صنعت مدیسا پزشکی
38 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
39 الهام طب پزشکی
40 اوحد پزشکی
41 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
42 اوسینا پزشکی
43 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
44 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
45 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
46 ایرانیان همگام مهر پزشکی
47 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
48 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
49 ایکس ری ایران پزشکی
50 ایمن ایجاز پزشکی
51 ایران خودساز آزمایشگاهی
52 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
53 بافته پزشکی
54 بافتینه پزشکی
55 باند طبی شمال پزشکی
56 باند و گاز آریان رازی پزشکی
57 باند و گاز سبز شمال پزشکی
58 باند و گاز صفا طب پزشکی
59 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
60 باندهای پزشكی ایران پزشکی
61 بسپار صنعت فاخر پزشکی
62 بوشهر پلاست کار پزشکی
63 به سو شفا پزشکی
64 بهار طب امین پزشکی
65 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
66 بهداد آزمایشگاهی
67 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
68 بهساز طب پزشکی
69 بهنام طب ایرانیان پزشکی
70 بهنوار ایران پزشکی
71 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
72 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
73 بیونیک آزمایشگاهی
74 پادتن علم آزمایشگاهی
75 پارس پاد پزشکی
76 پارس سینوهه پاد پزشکی
77 پارمدیک پزشکی
78 پاک گستر پزشکی
79 پالیز طب شفق پزشکی
80 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
81 پایامد الکترونیک پزشکی
82 پدرام طب بندر پزشکی
83 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
84 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
85 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
86 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
87 پوشش طب مانی پزشکی
88 پیاوار پزشکی
89 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
90 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
91 پیشگامان راه طب پزشکی
92 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
93 تابان سار پزشکی
94 تایان طب خاورمیانه پزشکی
95 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
96 تجهیز طب بارمان پزشکی
97 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
98 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
99 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
100 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
101 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
102 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
103 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
104 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
105 تری مد پزشکی
106 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
107 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
108 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
109 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
110 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
111 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
112 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
113 تولیدی طب ایران پزشکی
114 ثمین طب باربد پزشکی
115 ثمین طب مهر پزشکی
116 جویا الکترونیک دندانپزشکی
117 جهان قلب پزشکی
118 جهان گسترش تجارت پزشکی
119 چابک صنعت پیشگام پزشکی
120 حامی نوزاد پارس پزشکی
121 حریر نوین سپاهان پزشکی
122 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
123 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
124 داده گستران دنا پزشکی
125 دارو ساحل پزشکی
126 دارو سازی عماد پزشکی
127 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
128 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
129 دانش طب امروز پزشکی
130 داوین سا پزشکی
131 دایراک صنعت درمان پزشکی
132 درمان تجهیز آفرید پزشکی
133 دریای طب اندیشان پزشکی
134 دستکش حریر ایران پزشکی
135 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
136 دلشید پزشکی
137 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
138 دنیز طب ایرانیان پزشکی
139 دوستان نیک پزشکی
140 دیبا طب توس پزشکی
141 راد طب نقش جهان پزشکی
142 رادیس طب پزشکی
143 رازان پرداز تهران پزشکی
144 رامین طب سپاهان پزشکی
145 رضا راد ملزومات دارویی
146 رمز آسا پزشکی
147 ریحان تن آرا مد پزشکی
148 زرین طب کالا پزشکی
149 زندی طب سه سیب پزشکی
150 ژال تجهیز آزمایشگاهی
151 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
152 ساریا مهر پزشکی
153 سازگان گستر پزشکی
154 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
155 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
156 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
157 سرآمد طب پارایه پزشکی
158 سرمد درمان پزشکی
159 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
160 سوپا پزشکی دندانپزشکی
161 سهل گستران درمان پزشکی
162 سینا ژن آزمایشگاهی
163 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
164 شفا درد پزشکی
165 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
166 شیما پرتو پزشکی
167 شیمی فن آزمایشگاهی
168 شیما آزمایشگاهی
169 صانع طب پزشکی
170 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
171 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
172 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
173 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
174 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
175 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
176 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
177 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
178 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
179 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
180 صنعت پایدار مبین پزشکی
181 صنعت رایان پارس پزشکی
182 صنعت یاران آزمایشگاهی
183 طب تصویر پزشکی
184 طب گستر صدرا پزشکی
185 طب و پلیمر پزشکی
186 طب و صنعت یاسین پزشکی
187 طبی مادران پزشکی
188 طبیب صبا افزار پزشکی
189 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
190 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
191 عادل نوین سپاهان پزشکی
192 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
193 عطا طب نوین پزشکی
194 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
195 فارمد پلاست پویان پزشکی
196 فارمد پلیمر رایان پزشکی
197 فخر سینا دندانپزشکی
198 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
199 فراز کاویان آزمایشگاهی
200 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
201 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
202 فرسار تجارت پزشکی
203 فن آذرخش پزشکی
204 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
205 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
206 فنون طب رستاک پزشکی
207 فنون طب فرتاک پزشکی
208 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
209 کاوشگر گستر طب پزشکی
210 کوشا فن پارس دندانپزشکی
211 کهربا تراشه پزشکی
212 کیا نانو زیست ویستا خدمات آزمون
213 کیانا درمان پزشکی
214 کیتوتک پزشکی
215 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
216 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
217 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
218 کیهان بد پزشکی
219 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
220 گل ارکیده خراسان پزشکی
221 گلچای دندانپزشکی
222 گوهر شفا پزشکی
223 گهر بافت قائم پزشکی
224 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
225 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
226 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
227 مبتکران دنیای فردا پزشکی
228 مخازن طبی آبادیس پزشکی
229 مد فناوران پلاس پزشکی
230 مدی تک سیس پزشکی
231 مدیا کاوش پزشکی
232 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
233 ملورین دندانپزشکی
234 من آزمایشگاهی
235 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
236 مهر طب جی پزشکی
237 مهر طب ماکو پزشکی
238 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
239 مهران طب شیراز پزشکی
240 مهران طب مد پزشکی
241 مهرپویان بهداشت پزشکی
242 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
243 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
244 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
245 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
246 نادر طب گستران جنوب پزشکی
247 نخ جراحان پارس پزشکی
248 نسج طب کیهان پزشکی
249 نگین سلامت سپاهان پزشکی
250 نواتیس طب پزشکی
251 نواندیشان آرینا تجهیز پزشکی
252 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
253 نورسته یار پزشکی
254 نوید پرتو نما پزشکی
255 نوین باند اصفهان پزشکی
256 نیک تک فن آوری پزشکی
257 نیکجو ابزار طب پزشکی
258 هپاسکو پزشکی
259 هلال طب پزشکی
260 هماس طب پزشکی
261 هوایار پزشکی
262 هورا طب پزشکی
263 هورطب پزشکی