ردیف عنوان محصول دسته بندی
1 تخت ICU,CCU پزشکی
2 منیفولد گازهای طبی پزشکی
3 ونتیلاتور (بخش مراقبت های ویژه) پزشکی