ردیف عنوان محصول دسته بندی
1 تخت ICU,CCU پزشکی
2 ونتیلاتور (بخش مراقبت های ویژه) پزشکی