اخبار عمومی
1399/05/07

نشست تجاری مجازی ایران و مالزی در حوزه سلامتنشست تجاری مجازی ایران و مالزی در حوزه سلامت
فرصت استثنایی برای تولیدکنندگان و فناوران در حوزه سلامت، تجهیزات پزشکی، داروهای پیشرفته و داروهای گیاهی
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مجری: شرکت بهبود تجهیز بهین اندیش (مجری پایگاه صادرات و انتقال فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در منطقه جنوب شرقی آسیا)

لینک ثبت نام برای شرکتهای دانش بنیان
https://tesc.ir/service/5/1

لینک ثبت نام برای شرکتهای  غیر دانش بنیان
http://btbaco.com/malaysia