اخبار انجمن
1400/06/09

بیانیه هیئت مدیره انجمن در خصوص برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی مهندسی پزشکی، دارویی، بیولوژیکی، تجهیزات و صنایع وابستهاطلاعیه آنی و حائز اهمیت

قابل توجه، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و ملزومات دارویی

    احتراما به استحضار می رساند، پوستر نمایشگاهی جدید التأسیس با عنوان"اولین نمایشگاه تخصصی مهندسی پزشکی، دارویی، بیولوژیکی، تجهیزات و صنایع وابسته" در تاریخ 20 تا 23 مهرماه سال جاری در محل مرکز نمایشگاهی ایران مال، توسط شرکت ایده پردازان مبتکر آمیتیس در حال انتشار می باشد.

پیش از این نیز مجری نمایشگاه فوق الذکر با درج غیر مجاز لوگوی سازمان غذا و دارو و سازمان توسعه تجارت ایران در پوستر، اقدام به تبلیغات نموده بود که با پیگیری های صورت گرفته ملزم به حذف لوگو سازمان توسعه تجارت و وزارت بهداشت گردید. ولیکن همچنان اقدام به تبلیغات برگزاری نمایشگاه در موعد مقرر می نماید.

   صرف نظر از عدم اطلاع از اهداف برگزاری این نمایشگاه، به استحضار می رساند، از یک سو، موضوع نمایشگاه فوق الذکر به لحاظ ماهیتی با نمایشگاه بین المللی ایران هلث همپوشانی و موازی کاری دارد و از سوی دیگر مجری نمایشگاه مذکور، توجهی به شرایط وخیم کشور و همه گیری کرونا نداشته است.

 لذا نظر به جلوگیری از اقدامات موازی و تعدد برگزاری نمایشگاه ها و آثار مخرب بر نمایشگاه بین المللی ایران هلث با سابقه برگزاری 23 ساله، بدینوسیله به تولیدکنندگان محترم اکیداً توصیه می گردد از حضور و مشارکت در این نمایشگاه خودداری نمایند.

*لازم به ذکر است بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث، با پیگیری تشکل های حوزه سلامت و شرکت سهامی، انشاءالله در شرایط امن و بعد از واکسیناسیون عمومی با مشارکت حداکثری تأمین کنندگان برگزار خواهد گردید.

هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی