رسانه ها
1400/06/01

امان از بروکراسی اداری و تصمیمات ناگهانی دولتمردان/تشکل ها به گوشه ای رانده شده اند



مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت:

سالهاست که تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، با معضل بخشنامه های ناگهانی مواجه هستند. بخشنامه هایی که بدون مشورت با انجمن های تخصصی نوشته شده و بدون لحاظ کردن شرایط فعالان اقتصادی ابلاغ می شود.

متاسفانه این موضوع به یک سنت ناپسند در دستگاه های دولتی تبدیل شده است و باوجود اینکه قانون و ابلاغیه های مختلف دولت بر ضرورت کسب رای و نظر تشکل های تخصصی، پیش از صدور بخشنامه ها تاکید دارد ولی متاسفانه بارها و بارها شاهد هستیم که مدیران دولتی نسبت به این موضوع بی توجه هستند

این معضل نه تنها در بخش تولید، بلکه حتی در بحث ممنوعیت واردات و صادرات هم گریبانگیر فعالان تجهیزات پزشکی است و شاهد هستیم که به طور ناگهانی و بدون اخذ نظر تشکل تخصصی مربوطه، بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت صادرات یک‌کالا ابلاغ می شود و این موضوع همه برنامه ریزی ها و نظم و نظام شرکت ها را برهم‌می زند

حتی اگر در مواقعی که بواسطه یک بحران، تقاضای داخلی افزایش ناگهانی پیدا می کند و بحث ممنوعیت صادرات در دستور کار دولتمردان قرار می گیرد، باید بمحض مرتفع شدم شرایط بحرانی، با مشورت تشکل مربوطه، اجازه صادرات داده شود. ولی بارها شاهد بوده ایم بمانند زمان آغاز شیوع کرونا که تقاضای داخلی برای ماسک جهش ناگهانی پیدا کرد و بدنبال آن ممنوعیت صادرات ابلاغ شد، ولی بعدا با رفع بحران و کفایت تولید داخل، مسئولین فراموش می کنندکه ممنوعیت صادرات را بردارند و این خودش یک بحران جدیدی ایجاد می کند

در بحث صادرات، این نکته مهم است که بازارهای صادراتی با سختی و با هزینه های مستمر در طول سالیان گذشته شکل گرفته و هرگونه اخلال و بی نظمی درآن، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی و جایگزین شدن کشورهای دیگر می شود

نکته پایانی آن است که هرگونه مجوز یا ممنوعیت، اگر به شکل درست و در فرایند قانونی نباشد، ایجاد رانت و فساد می کند و بهره برداری از رای تشکل ها می تواند مسیر شکل گیری فساد را ناهموار سازد.ضمن اینکه مشورت با تشکر ها زمینه ساز اجرایی شدن سیاست های اصلی سازمان های دولتی خواهد شد.