اطلاعیه ها
1400/05/09

اطلاعیه شماره 337-اطلاعیه مهم در خصوص واکسیناسیون پرسنل واحدهای تولیدی 

قابل توجه تولیدکنندگان محترم

به اطلاع می رساند پیرو هماهنگی بعمل آمده توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان با اداره كل تجهیزات پزشكی و وزارت بهداشت، در خصوص واكسیناسیون پرسنل شركت های حوزه تولید، پرسنل و خدمات پس از فروش تولیدکنندگان در اولویت واکسیناسیون قرار گرفتند و مقرر شد فاز دوم برای سایر پرسنل، بعد از فاز اول انجام شود.
لذا مقتضی است تولیدکنندگان محترم نسبت به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 10 مرداد به نشانی info@amedal.co  اقدام نمایند.(حتما در قسمت subject ایمیل جمله ی «متقاضی ثبت نام واکسن» قید گردد)

مجدداً تأکید می گردد با توجه به انجام واکسیناسیون برای برخی از پرسنل، اعضاء محترم لیست جدید را تکمیل و ارسال نمایند.

 

فایل اکسل