اطلاعیه ها
1400/01/16

اطلاعیه شماره ٣٠٦-درخواست گزارش اقدامات انجام شده در خصوص صادرات تجهیزات و ملزومات پزشكی به كشور سوریهآنی و حائز اهمیت
نظر به استعلام اداره كل تجهیزات پزشكی در خصوص تقویت همكاری های اقتصادی با كشور سوریه طی چند سال اخیر و انعقاد تفاهم نامه های مشترك در حوزه دارو و تجهیزات پزشكی، مقتضی است تولیدكنندگان محترم نسبت به ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص صادرات تجهیزات و ملزومات پزشكی به كشور سوریه طی ٣ سال اخیر ( اعم از میزان صادرات به تفكیك محصولات به دلار و ریال، تشكیل پایگاه صادراتی و نیز موانع و مشكلات صادراتی) تا پایان وقت اداری روز جاری به دبیرخانه انجمن اقدام نمایند.