اطلاعیه ها
1399/11/21

اطلاعیه شماره296-در خصوص رنگ بندی مجاز ماسک های پزشکی توسط تولیدکنندگانآنی و حائز اهمیت
قابل توجه تولیدکنندگان ماسک پزشکی

پیرو ابلاغیه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نظر به تنوع رنگ پارچه اسپان باند و تولید ماسک های پزشکی با رنگ های متفاوت و نیز سوء استفاده برخی از افراد سودجو و تبلیغات غیر واقعی در جهت فیلتراسیون ماسک، با هدف جلوگیری از ایجاد سردرگمی مصرف کنندگان(کادر درمان-عموم مردم) پیشنهاد می گردد تولید و عرضه ماسک پزشکی تنها در سه رنگ سبز یا آبی (جهت استفاده کادر درمان) و نیز رنگ سفید جهت استفاده عموم مردم صورت پذیرد.