اخبار عمومی
1399/11/04

عدم مجاز بودن بانک ها به بررسی تعداد شاغلین موجود در بنگاه ها برای دریافت تسهیلاتبه اطلاع اعضاء محترم می رساند، پیرو پیگیری خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص رفع مشکلات  آندسته از واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا که علیرغم دریافت تأییدیه های لازم در سامانه کارا و معرفی به بانک جهت اخذ تسهیلات، بر اساس دستورالعمل اجرایی بانک عامل، به دلیل کاهش تعداد نفرات شاغل در واحد متقاضی وام (مطابق لیست بیمه ارائه شده از آبان ماه سال 98 و اردیبهشت ماه سال 99) مشمول دریافت تسهیلات تلقی نگردیده اند و بانک از ارائه وام خودداری نموده است، مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، طی نامه ای اعلام نمودند که بانک ها مجاز به بررسی تعداد شاغلین موجود در بنگاه ها نبوده و بایستی بر مبنای اطلاعات ثبت شده و میزان تسهیلات درخواستی نسبت به بررسی درخواست تسهیلات اقدام نمایند.