اطلاعیه ها
1399/10/20

اطلاعیه شماره 287- اعلام لیست کالاهای دارای قابلیت صادرات به ارمنستاننظر به اعلام مدیر کل محترم دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت، در خصوص تصمیم دولت ارمنستان به جایگزینی کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای وارداتی از سایر کشورها و عنایت به سفر قریب الوقوع وزیر اقتصاد کشور ارمنستان به ایران، فرصت بسیار مناسبی جهت صادرات و ورود کالاهای ایرانی به بازار ارمنستان و علی الخصوص اتحادیه اوراسیا فراهم شده است.

لذا مقتضی است با توجه به اهمیت این کشور همسایه و اصولا بازار اوراسیا به عنوان یک بازار مهم صادراتی در شرایط تحریم، علاقه مندان و واجدین شرایط برای صادرات به کشور ارمنستان با در نظر گرفتن و لحاظ پروسه هایی همچون ثبت و بازاریابی، نسبت به اعلام آمادگی برای صادرات(با ذکر اقلام صادراتی) به صورت مکتوب تا پایان وقت اداری روز جاری( 20 دی ماه) به دبیرخانه انجمن اقدام نمایند.