اخبار عمومی
1399/10/16

وضعیت رفع تعهد ثبت سفارش و لزوم ارائه اسناد مبنی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی و تأییدیه کتبی بانک عامل مربوطه وضعیت رفع تعهد ثبت سفارش و لزوم ارائه اسناد مبنی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی و تأییدیه کتبی بانک عامل مربوطه

 شرکت ها می‌بایست مواردی را که تا کنون به هر دلیلی رفع تعهد ارزی نکرده اند ضمن مراجعه به بانک‌های عامل مربوطه نسبت به تکمیل مدرک و رفع تعهدات ارزی اقدام و حداکثر تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با ارایه اطلاعات وضعیت حمل و ترخیص کالای ثبت سفارشات با ذکر شماره بارنامه /قبض انبار یا کوتاژ یا مدارک ترخیص در سامانه register.imed.ir «قسمت ثبت آمار / ثبت رفع تعهدات ارزی» بارگذاری و موارد بصورت مکتوب به همراه نامه بانک عامل مربوطه هر ثبت سفارش با ذکر جزئیات در خصوص رفع تعهد ثبت سفارش خطاب به اداره کل تجهیزات پزشکی از طریق سیستم اتوماسیون ارسال گردد.

 لینک توضیحات
http://imed.ir/news/1/4841