اطلاعیه ها
1399/10/14

اطلاعیه شماره 284-استعلام مشکلات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تحریم ها برای واحدهای تولیدی -آنیحسب استعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به استحضار می رساند بر اساس قانون "اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" تاکنون ۱۸ گزارش توسط وزیر امور خارجه تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست های خارجی مجلس شورای اسلامی شده است.

 لذا مستدعی است با توجه به اینکه یکی از زمینه های قابل طرح در مجامع بین المللی جهت تقبیح و آشکار نمودن جنبه های غیر انسانی تحریم، تأکید بر تأثیر آن بر سلامت می باشد و با توجه به لزوم تجمیع و مستند سازی اثرات مستقیم و غیر مستقیم اعمال تحریم ها بر کلیه حوزه های سلامت جهت انعکاس به وزارت امور خارجه و درج در در گزارش اجرای برجام، نسبت به انعکاس مراتب و مستندات در خصوص آثار تحریم ها(فارغ از تحلیل های مرتبط با مشکلات مربوط به اختصاص ارز و سایر مسائل داخلی) به صورت مکتوب، تا ظهر روز چهارشنبه مورخ 17 دی ماه به دبیرخانه انجمن ارسال نمائید.