اخبار عمومی
1399/09/01

اطلاعیه فوری از تخصیص ارز منابع یورو M236IRTH معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیرات و ملزومات پزشکی و نماینده اداره کل تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد:

 اطلاعیه فوری از تخصیص ارز منابع یورو M236IRTH 

 متقاضیان تخصیص ارز ثبت‌سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌توانند با قید فوریت نسبت به تغییر فیش ارزی (گواهی ثبت آماری) در بانک عامل مربوطه اقدام نمایند

 لینک توضیحات اطلاعیه
http://imed.ir/news/1/4803