اخبار عمومی
1399/08/06

استعلام تولید داخلاستعلام تولید داخل

پیرو استعلام وزارت صمت، مبنی بر درخواست یک شرکت برای واردات کالای سیتری سارف تحت تعرفه 29181400 به وزن 1250 کیلوگرم و ارزش 46300 درهم، مستدعی است در صورت تولید داخل محصول یاد شده با مشخصات فوق الذکر، موضوع به صورت مکتوب در سربرگ واحد تولیدی همراه با اعلام ظرفیت تولید،ارسال مستندات و مدارک تولید منضم به مشخصات فنی محصول، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 7 آبان ماه به دبیرخانه این انجمن اعلام گردد.

بدیهی است در صورت عدم پاسخگویی واحدهای تولیدی، عدم ساخت داخل ملاک عمل وزارت صمت خواهد بود.