اخبار انجمن
1399/06/22

بیانیه هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در خصوص مشکلات ارزیبیانیه هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در خصوص مشکلات ارزی