اطلاعیه ها
1399/06/18

اطلاعیه شماره 257 -استعلام و تجمیع میزان ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی(اعم از عضو و غیر عضو)به اطلاع تولیدکنندگان محترم می رساند هیئت مدیره انجمن در نظر دارد به منظور رفع مشکلات ارزی تولیدکنندگان نسبت به تجمیع نیاز تولیدکنندگان حوزه تجهیزات پزشکی(اعم از عضو و غیر عضو) اقدام نماید. لذا مستدعی است واحدهای تولیدی میزان ارز مورد نیاز خود را (گروه کالایی ١ و ۲۱ الی ۲۴) بر اساس مستندات به صورت مکتوب و همراه با مجوزهای تولید( پروانه بهره برداری یا پروانه ساخت) تا پایان هفته جاری به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

 

فایل اکسل اطلاعات درخواستی