اطلاعیه ها
1399/06/15

اطلاعیه شماره 256 -ثبت محصولات مقابله با کووید 19 جهت صادرات به اتحادیه اروپاحسب گزارش واصله از اداره کل تجهیزات پزشکی به اطلاع می رساند با عنایت به مکاتبات مدیر کل امور بین الملل آزانس نظارت بر دارو و تجهیزات پزشکی(ANMDMR) کشور رومانی، شرکت های ایرانی متقاضی فروش تجهیزات پزشکی مرتبط با کووید -19 می بایست تولیدات خود را در صفحه اینترنتی کمیسیون اروپا به شرح زیر ثبت و به روز نموده تا بتوانند به عنوان واردکننده به حوزه اتحادیه اروپا فعالیت نمایند.


https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/