اطلاعیه ها
1399/06/02

اطلاعیه شماره 253-امکان استفاده از ریال عمان در تخصیص های ارز دولتیبه اطلاع می رساند پیرو جلسه انجمن تولیدكنندگان در اداره کل تجهیزات پزشکی مورخ 1 شهریور ماه، امکان تسهیل دریافت ریال عمان برای تولیدکنندگانی که مشمول تخصیص ارز دولتی(4200 تومان) می شوند وجود دارد. لذا مقتضی است در صورت علاقه مندی، مراتب به صورت مکتوب با ذكر مشخصات پرونده مربوطه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ٣ شهریورماه به دبیرخانه انجمن اعلام گردد.