اطلاعیه ها
1399/06/01

اطلاعیه شماره 252-معرفی شرکت افغان برای خرید اقلام دارویی، بهداشتی و تجهیزاتپیرو معرفی یک شرکت افغان برای خریداری اقلام دارویی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی از کشورمان توسط امور بین الملل سازمان غذا و دارو، اطلاعات شرکت مذکور جهت بهره برداری حضورتان تقدیم می گردد.

شرکت افغانستانی مبشرا بصرت با شماره های:
محمد حکیم نصرت 09372837921 (شماره ایران)
محمد عظیم نصرت 0790669053 (شماره افغانستان)