اطلاعیه ها
1399/05/30

اطلاعیه شماره 251- فراخوان اعلام وضعیت ارزی شرکت های متعهد جهت صادراتپیرو مکاتبه صورت گرفته از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی مبنی بر محدودیت شدید منابع ارزی جهت تامین کالاها اساسی و ضروری و اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و رفع تعهد ارزی، خواهشمند است نسبت به اعلام وضعیت ارزی خود و تعهدات صورت گرفته تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1 شهریورماه به دبیرخانه انجمن اقدام نمائید.