گزارش
1399/05/22

پیگیری مطالبات معوق تولیدکنندگان اقلام حوزه غیر کرونا به اطلاع می رساند پیرو مكاتبات پیشین در خصوص مطالبات انباشته شركت ها و به دلیل ایجاد مشكلات اقتصادی مضاعف ناشی از لغو بخش عمده ای از فعالیت شركت های حوزه غیر كرونا، هیئت مدیره انجمن طی نامه ای موضوع را به مقام محترم وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر نمکی و معاون وزیر و ریاست محترم سازمان غذا و دارو، جناب آقای دكتر شانه ساز منعکس نمود.

مراتب جهت استحضار اعضاء محترم  در خصوص موضوع مطالبات اعلام گردید.