1398/08/12

اطلاعیه شماره 153- تجارت ترجیحی با کشورهای مالزی و اندونزی
فهرست اقلام مشمول معافیت یا تخفیف تعرفه ای جهت تبادل(صادرات/واردات) با کشورهای اندونزی و مالزی 
حسب اطلاع واصله از اتاق بازرگانی تهران، به اطلاع می رساند با امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای جمهوری اندونزی و مالزی در آینده نزدیک، موقعیت بی نظیری جهت گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا فراهم و در شرایط تحریم های کنونی کشور، بازارهای جدیدی در اختیار فعالان اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت.
در همین راستا، فهرست مقدماتی درخواستی ایران از کشورهای مذکور به منظور اخذ امتیاز در چهارچوب موافقت نامه های تجارت ترجیحی تحت مذاکره (تنظیمی توسط سازمان توسعه تجارت ایران) به منظور کسب نظرات و پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی به معاونت امور بین الملل اتاق تهران واصل شده است.
ضمن ارسال فهرست اقلام مذکور به پیوست، خواهشمند است در صورت عدم وجود اقلام تولیدی آن شرکت در لیست موصوف، موضوع به صورت مکتوب و حاوی اطلاعات: شرح کالای پیشنهادی (صادراتی/وارداتی) و شماره تعرفه 8 رقمی آن حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 14 آبان به دبیرخانه انجمن اقدام نمائید.
بدیهی است پس از جمع بندی، موارد به منظور افزوده شدن به فهرست یاد شده در اختیار معاونت بین الملل اتاق تهران و سازمان توسعه تجارت ایران قرار خواهد گرفت.

لیست اقلام درخواستی از مالزی

لیست اقلام درخواستی از اندونزی