اخبار عمومی
1399/04/30

آخرین مهلت ثبت اطلاعات مالکیتی و مکانی آدرس شعب و انبارها در سامانه تیتک پیرو بخشنامه شماره 664/17828 مورخ 99/02/27 و 664/139191/د مورخ 98/12/14 و 664/56029/د مورخ 98/06/31، در خصوص لزوم ثبت اطلاعات مالکیتی و مکانی تبادلات فرآورده ها در سامانه TTAC، در راستای عمل به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدینوسیله به اطلاع می رساند که آخرین فرصت ثبت اطلاعات انبارها تا تاریخ 99/05/01 می باشد و این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود.
مقتضی است کلیه شرکت های تولیدکننده، واردکننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی، مطابق راهنمای فایل پیوست با مراجعه به قسمت ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی به آدرس https://entities.ttac.ir/ نسبت به ثبت اطلاعات آدرس شعب و انبارهای خود اقدام نمایند.
با توجه به اجرای طرح شناسه گذاری، ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالا مسئولیت هرگونه عدم ثبت اطلاعات و وجود مشکل در این خصوص بر عهده شرکت خواهد بود.

راهنمای ثبت شعب