اخبار عمومی
1399/04/30

آخرین قیمت های مصوب محصولات ضدعفونی کننده با پایه اتانولبه پیوست آخرین قیمت مصرف کننده انواع ژل و محلول ضدعفونی کننده با پایه اتانول حداقل 70 درصد(مصوب سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) که در سطح داروخانه ها و فروشگاه های بزرگ از طریق شرکت های پخش توزیع می گردند جهت اطلاع ارسال می گردد.

 

لیست قیمت مصوب