گزارش
1399/04/30

شرایط صادرات اقلام بهداشتی و درمانی کرونا ویروس به اکوادوربه پیوست گزارش سفارت جمهوری اسلامی ایران در کیتو، متضمن نیازها و شرایط صادرات اقلام بهداشتی-درمانی کرونا ویروس به کشور اکوادور جهت آگاهی و بهره برداری حضورتان تقدیم می گردد.

 

متن گزارش