اخبار عمومی
1399/04/30

الزام اصلاح بسته بندی در سامانه ثبت وسیله پزشکی (تعداد در بسته بندی کالا) پیرو بخشنامه شماره 664/20454/د مورخ 99/02/31 و با توجه به ضوابط اختصاصی اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوع ماده 2 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت های واردکننده و تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی می بایست نسبت به تکمیل و اصلاح بسته بندی (تعداد در بسته بندی کالا) تا تاریخ 99/05/01 در سامانه register.imed.ir اقدام نمایند.
با توجه به تکمیل طرح کنترل اصالت و منوط سازی پرداخت هزینه تجهیزات و ملزومات پزشکی به کنترل اصالت کالا، شناسه گذاری به صورت صحیح مطابق با پروتکل شناسه گذاری سازمان غذا و دارو اصلاح دقیق تعداد در بسته کالا دارای اهمیت می باشد. بدیهی است پس از تاریخ مذکور برای اقلامی که مشمول طرح کنترل اصالت کالا می باشند مسئولیت هرگونه وجود مشکل در امر شناسه گذاری و اصلاح بسته بندی که موجب عدم فروش محصول شرکت به دلیل عدم تأیید اصالت و مغایرت اطلاعات کالا توسط سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو گردد بر عهده شرکت تأمین کننده خواهد بود.
به همین منظور لازم است شرکت با مراجعه به کارتابل ثبت خود و انتخاب گزینه آرشیو درخواست ها، از قسمت ویرایش اطلاعات بسته بندی نسبت به تکمیل و یا ویرایش مقادیر درج شده مطابق راهنما (فایل پیوست) اقدام نماید. همچنین لازم است به نکات ذیل دقت شود:
1. تکمیل و یا ویرایش اطلاعات بسته بندی پرونده هایی که در مرحله اصلاحیه می باشند بر روی کد رهگیری اصلاحیه آنها انجام شود، با اصلاح بسته بندی، نیازی به ویرایش نخواهند داشت.
2. پرونده های ثبت قدیمی می بایست از طریق کارتابل اصلاحیه اقدام نمایند
.

 

فایل راهنما