اطلاعیه ها
1399/04/29

اطلاعیه شماره 246- فراخوان ثبت نام در نشست تجاری آنلاین سازمان تجارت خارجی ژاپنپیرو اطلاع واصله از اداره كل تجهیزات پزشكی، به پیوست فرم ثبت نام در نشست تجاری آنلاین سازمان تجارت خارجی ژاپن ( جترو) كه در سپتامبر ٢٠٢٠ برگزار می شود جهت استحضار ارسال می گردد.
علاقه مندان نسبت به حضور در این نشست می توانند فرم تكمیل شده را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ٣٠ تیرماه به ادرس ایمیل hamid_hemmati@jetro.go.jp ارسال نمایند.

فرم ثبت نام