اطلاعیه ها
1399/04/24

اطلاعیه شماره 244 -فراخوان اعلام موارد تغییر اولویت ارزی (ارز نیمایی)در هنگام ثبت سفارش کالاپیرو مذاکرات صورت گرفته با اداره کل تجهیزات پزشکی و همچنین گزارشات واصله از برخی از شرکت ها، خواهشمند است موارد تغییر اولویت ارزی (ارز نیمایی) در هنگام ثبت سفارش کالا با ذکر جزئیات و به صورت مکتوب تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 25 تیرماه به دبیرخانه انجمن اعلام گردد.